เมนูหลัก

ค้นหา


Google Search


 


ระเบียบการสมัครสมาชิกสหกรณ์

DOWNLOAD



ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซร์ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด (Max Beef) "Think Beef Think Max Beef" "คึดถึงเนื้อ คิดถึงแม็คบีฟ"

  
สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ยินดีต้อนรั
 




      ตราสหกรณ์  มีความหมายถึง การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความสามัคคี ความกลมเกลียวของสมาชิกที่นำพาสหกรณ์ให้ประสบผลสำเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   
 


 
 

 

  วิสัยทัศน์สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ

 
 
    สมาชิกมั่งคั่ง มุ่งตรงนวัฒกรรม ก้าวล้ำสู่ AEC
 
   
 

 พันธกิจ

 
 
 

1. เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตให้มั่นคงและแข็งแรง

2. พัฒนาสมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนให้ได้มาตราฐาน

3. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม

4. ผลิตโคขุนคุณภาพดี มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ

5. ขยายการตลาดสู่ AEC
 
 
ปฏิทิน

จำนวน

 สถิติวันนี้ 52 คน
 สถิติเมื่อวาน 127 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1644 คน
11895 คน
76560 คน
เริ่มเมื่อ 2014-08-09

Copyright (c) 2014 by Maxbeef