max beef แม็กบีฟ เนื้อโคขุน บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง เนื้อวัว เนื้อย่าง เนื้อพรีเมี่ยม ขายเนื้อโค โคขุน ร้านอาหาร เมนูเนื้อวัว

เมนูหลัก

ค้นหา


Google Search


 


ระเบียบการสมัครสมาชิกสหกรณ์

DOWNLOADยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซร์ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด (Max Beef) "Think Beef Think Max Beef" "คึดถึงเนื้อ คิดถึงแม็คบีฟ"

  

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ยินดีต้อนรับ

"Think Beef Think Max Beef" "คึดถึงเนื้อ คิดถึงแม็คบีฟ"

รายนามคณะกรรมการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด
ชุดที่ 7 ประจำปีบัญชี 2560 (1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560)

           
 
1.นายวิบูลย์ ไวยสุระสิงห์ - ประธานกรรมการ
2.ดต.บุญส่ง แสงสว่าง - รองประธานกรรมการคนที่ 1
3.นายสากล หมัดแม่น - รองประธานกรรมการคนที่ 2
4.นายพัชรินทร์ ลอระวี - เหรัญญิก

5.นายเอกชัย ปานสังข์- เลขานุการ
6.นายทองพูน แสงใส - กรรมการ
7.นายนนทะชัย โนนพุดซา - กรรมการ
8.นายเสรี พันธุ์ลิมา - กรรมการ
9.นางสาวธนพัต จงธนวิเศษ- กรรมการ

    นายสิทธิพร บุรณนัฏ - ผู้จัดการ

 

 
ปฏิทิน

จำนวน

 สถิติวันนี้ 131 คน
 สถิติเมื่อวาน 116 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2189 คน
28402 คน
93067 คน
เริ่มเมื่อ 2014-08-09

Copyright (c) 2014 by Maxbeef