รายชื่อสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

 

 ลำดับ

รหัสสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

 ชื่อฟาร์ม

เบอร์โทรศัพท์ 

โซนภาค


 

หมายเหตุ


 

 001

 

0031

 

 นาง วิไลรัตน์ ฤทธิยงค์

 -

081-8597511

ตะวันตก

-

 002

 

0109

 

 นาย พรชัย จิระเสวีกุล

 ธีระพงค์ฟาร์ม

089-0123514

ตะวันตก

-

 003

 

0119

 

 นาย สมเกียรติ บัณฑิตพรรณ

 -

081-9861736

ตะวันตก

-

 004

 

0137

 

 นาย อภิชาติ สายค้ำ

-

089-5477306

ตะวันตก

-

        

กลับหน้าสมาชิกกลับหน้าแรก